____EXIMUS cs____

Podrobný popis registrátoru-datalogeru DL
Registrační přístroje s dotykovou obrazovkou
Panelový dataloger na RS485 + analogové výstupy a relé + SD karta
 
VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR
ELEKTRICKÝCH VELIČIN SÉRIE DL

    DL je vícekanálový přístroj měřící: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4…20mA, napětí -5…70mV nebo 0…10V. Též může měřit ve spolupráci s vnějšími snímači veličiny jako: tlak, vlhkost, úroveň, hladina, sílu větru, intenzitu světla, koncentraci plynů atd. Má též doplňkový vstup (binární) pro měření stavu libovolných zařízení (např. kontrola otvírání dveří nákladního auta, klimatizace, otvírání oken ve skleníku, ventilátoru, zavlažovacího systému atd.).
   
    Měřící přístroj DL nalezne využití v potravinářském průmyslu, v chemickém průmyslu, ve skladištích, v chladírnách, v užitkových automobilech, v meteorologických stanicích, ve sklenících, ve výtazích a konečně tam, kde je nutná kontrola uskladnění potravin nebo kontrola průběhu produkčního procesu.
   
    Měřící přístroj DL je určen k použití tam, kde je nezbytná archivace, kontrola a analýza různých parametrů kvality ovzduší – v obydlích, ve sklenících, ve chladírnách, v pekárnách, ve skladištích, dozrávárnách ovoce, v muzejních budovách nebo v archivech atd. Bez problémů můžeme tento přístroj využít i v podmínkách silniční kontroly (například stav vozovky nebo atmosférické podmínky), v meteorologických stanicích, a také v automatizačních systémech citlivých na vliv teploty a vlhkosti. Přístroj též může dozorovat technologický proces montážních linek, např. montážní linka SMD, linky v pekárnách atd.
   
    Měřící přístroj DL umožňuje registraci parametrů skladovacích nebo přepravních prostorů a to ve shodě se závaznými normami, které se týkají kontroly teploty a vlhkosti všech skladovacích a transportních míst (HACCP, EEC/1/92).

 


Měřící přístroj DL existuje v následujících provedení:


    - DL4 ............. 5.995,-Kč    cena bez 21% DPH
       čtyřkanálový, univerzální vstup

    - DL8 ............. 7.995,-Kč    cena bez 21% DPH
       osmikanálový, speciální použití, např. měření teploty v obilných silech.

 Kódování přístroje:

Přístroj DL

X

 

X

XX

X

X6

Počet měřících kanálů:            
4 univerzální 4        
8 8        
           
Displej:            
Bez LCD   0      
S LCD   1      
Velikost paměti:            
8 MB (100 000 vzorků)     08    
16 MB (200 000 vzorků)     16    
Komunikační výstupy:            
RS-232       1  
RS-485       2  
Radio 433 MHz       3  
Měřící signály (pouze DL8)            
8 odporových signálů         01
8 termoelektrických         02
8 proudových         03
8 napěťových         04
4 odporové a 4 termoelektrické         05
4 proudové a 4 napěťové         06
na objednávku         XX

6Pouze pro DL8
7 Programovatelný přes interfejs

Popis: Odporové signály: Pt100 (na objednávku), Pt500, Pt1000, 0…4000, potenciometr7
           Termoelektrické: termočlánek: J, K, E, T, mV7
           Proudové: 0…20mA, 4…20mA7
           Napěťové: 0…10V7
           Na objednávku: po shodě s výrobcem(distributorem) např. x/60mV
 

Příklad kódování: DL8-116201 označuje: osmikanálový přístroj DL8 s LCD displejem, vnitřní pamětí 16 MB, číselným vstupem RS-485 a 8 vstupy na připojení odporových čidel.
 

Pokud máte jakýkoliv dotaz obraťte se na nás telefonicky. Rádi Vám na Vaše otázky odpovíme.
Zájemci mohou kontaktovat přes email adresu eximus@eximus.cz
 

EXIMUS cs

www stránka firmy EXIMUS cs, s.r.o.
Adresa:
ul. Čapkova 1941/22
678 01 Blansko
Telefony:
+420 - 516 432 681
+420 - 516 432 680
+420 - 516 433 983
Fax/Telefon:
+420 - 516 432 999
Fax/Telefon/záznamník:
+420 - 516 432 681