Klešťové přístroje v E-shopu
Přehled všech katalogových listů přístrojů
Klešťové přístroje katalog
Klešťové přístroje aktuální ceník
 
obr.
K l e š ť o v é   m ě ř í c í  p ř í s t r o j e
 
PK 410 - klešťový analogový ampérvoltmetr CD
 
PK 415 - klešťový analogový ampérvoltmetr CD
PK 420 - klešťový digitální ampérvoltmetr CD
PK 425 - klešťový digitální ampérvoltmetr CD
PK 430 - universální klešťový přístroj ABCDEFGHIJKLMN
 
PK 435 - universální klešťový přístroj ABCDEFGHIJKLMN
 
PK 470 - universální klešťový přístroj ABCDEFJKM
 
VE 2600 - digitální klešťový multimetr BCD
VE 2604 - digitální klešťový multimetr BCDJK
VE 2605 - digitální klešťový multimetr ABCDJK
VE 2606 - digitální klešťový multimetr ABCDEFJKMO
VE 2608 - digitální klešťový multimetr ABCDEFJKMO
 
VE 340A - klešťový digitální ampérvoltmetr BCDK
VE 6054 - kleště pro měření unikajícího proudu
 
VE 269 - universální klešťový přístroj CDK
 
F 11 - universální klešťový multimetr BCDKM
F 13 - universální klešťový multimetr BCDEFJKM
F 15 - universální klešťový multimetr ABCDEFJKM
F 23 - universální klešťový multimetr EFHIJ
F 25 - universální klešťový multimetr EFJ
F 27 - universální klešťový multimetr EFHIJ
C.A. 6410 - klešťový přístroj pro kontrolu uzemňovacích smyček CEK
C.A. 6412 - klešťový přístroj pro kontrolu uzemňovacích smyček CEK
C.A. 6415 - klešťový přístroj pro kontrolu uzemňovacích smyček CEK
Unitest 93478 - digitální klešťový multimetr CDJK
Unitest 93479 - digitální klešťový multimetr CDK
Unitest 93451 - digitální klešťový multimetr CDK
Unitest CHB 35 - digitální klešťový ampérmetr TRMS  ACEJ
Unitest CHB 15 - digitální klešťový multimetr ABCDJKM
 
Unitest CHB 10 - klešťový převodník AC/DC  AC
Unitest CHB 3 - digitální klešťový multimetr pro měření svodových proudů
Unitest CHB 7 - digitální klešťový multimetr BCDJKM
 
Unitest CHB 37 - digitální klešťový multimetr TRMS
Multi 3 - digitální klešťový multimetr - pentype ABCK
 
Unitest 93800 - analogový klešťový ampérmetr C
Unitest 93417 - digitální klešťový ampérmetr C
Unitest 93475 - digitální klešťový ampérmetr C
Unitest 93432 - klešťový převodník AC
Unitest 93440 - digitální klešťový multimetr pro měření svodových proudů
PD 10 - pojistková hlavice (E27) pro klešťové ampérmetry
PD 11 - pojistková hlavice (E33) pro klešťové ampérmetry
PD 20 - snímač proudu
PM 451 - modul sériového rozhraní
PM 452 - modul analogového výstupu
PM 453 - modul autonomního sběru dat
PM 454 - indikátor sledu fází pro PK430 neno PK435
 
 Legenda:
A- měření stejnosměrného proudu
B-  měření stejnosměrného napětí
C-  měření střídavého proudu
D-  měření střídavého napětí
E-  měření střídavého proudu TRMS
F-  měření střídavého napětí TRMS
G-  měření stejnosměrného výkonu
H-  měření jednofázového i třífázového činného a zdánlivého výkonu
I- měření účiníku
J- měření kmitočtu
K- měření odporu
L- měření teploty
M- maximální hodnoty měřených veličin
N- analogový výstup
O- měření kapacity
 
 
Bližší technické informace o jednotlivých přístrojích k nahlédnutí a stažení na adrese www.eximus.cz/katalogy
 
Aktuální ceny sdělíme obratem na našich telefonních číslech.
Pokud máte jakýkoliv dotaz obraťte se na nás telefonicky. Rádi Vám na Vaše otázky odpovíme.
 
 Obrázky všech přístrojů - přehled