Revizní přístroje celý katalog
Revizní přístroje ceník
Katalogy přehled
Srovnávací tabulka Eurotestů a Instaltestu
Srovnávací tabulka nových Eurotestů
 
EXIMUS CS, s.r.o. Čapkova 22,             67801 Blansko EXIMUS
Tel.: 516 432 681     Fax.: 516 432 999  eximus@eximus.cz R e v i z n í    p ř í s t r o j e   v  ČR
Typ   Funkce přístroje
ALF 10  přístroj pro měření malých odporů
C.A. 6115  sdružený revizní přístroj   + brašna 4.250,-
DIGIOHM 40  digitální ohmmetr pro revize elektrických zařízení + zdroj
EMI-1000C  měření izolačních odporů 1000V a malých odporů
EMI-5000C  měření izolačních odporů 5000V a malých odporů
EUROTEST EU  profesionální přístroj pro revize elektrických instalací +
EUROTEST ST  profesionální přístroj pro revize elektrických instalací
FITEST 45  zkoušečka proudových chráničů
GIGATEST 500  měření izolačního odporu napětím 500V
GigaOhm 1kV  měření izolačního odporu napětím 1000V + přechodové odpory
IMI 33  měření izolačních odporů 1000V s mechanickým induktorem
IMI 341 I.   ,  II.  měření izolačních odporů 1000V s mech. induktorem analogový
IMI 413B  měření izolačních odporů 2500V s mech. induktorem analogový
INSTALTEST 61557  profesionální přístroj pro revize elektrických instalací
ISOTEST HT 2060  megmet 500, 1000, 2500, 5000 V - ručkový
KOMBI 41  idikátor sledu fází
MEDITEST 50  přístroj pro revizi zdravot. zařízení, kontrola ručního el. nářadí
METRISO 5000A  megmet 100 V až 5000 V - ručkový
MI 2088  měřič zemních, izolačních a přechodových odporů
MI 2170 MultiServicer  měřič ruč. nářadí, spotř., prac. strojů a rozvaděčů,  za MachineTester
MI 315  měření izolačního odporu - analogový
MI 317  měření izolačního odporu
MI 2142 AlphaPAT  přístroj pro kontrolu a revizi ručního nářadí, spotřebičů, výpoč.tech.
MINITEMP  MT4  bezkontaktní teploměr s laserovým zaměřovačem
MULTI 42  univerzální zkoušečka
PM 454.1  ukazatel sledu fází
PMI 46  umožňuje měření impedance v obvodech s FI
PROFI 44  univerzální zkoušečka
PROFiTEST 0100S-II  sdružený přístroj pro veškerá měření při revizi el. zařízení
PU 182.1  přístroj pro měření izolačního odporu
PU 183  přístroj pro měření zemního odporu a rezistivity, digitální
PU 184 Delta  přístroj pro kontrolu a revizi el. předmětů a nářadí
PU 186  přístroj pro měření izolačních odporů 2.5kV, Megmet 2500D
PU 187.2  přístroj pro měření izolačních odporů 1kV, Megmet 1000D
PU 191  sdružený revizní přístroj
PU 193  přístroj pro měření zemního odporu a rezistivity, digitální
PU 194 Delta  přístroj pro kontrolu a revizi el. předmětů a nářadí
PU 194 Delta 10A  přístroj pro kontrolu a revizi el. předmětů a nářadí, 10A
PU 314  přístroj pro měření izolačního odporu
PU 431  měřič odporu uzemnění analogový
PU 550  luxmetr s číslicovou indikací
PU 560  přístroj pro měření odporu a napětí účastnické smyčky
REVEX 51  přístroj pro revize el. ručního nářadí a elektrospotřebičů
REVEX 2051  přístroj pro revize el. ručního nářadí a elektrospotřebičů, 10A
S - 3  ukazatel sledu a přítomnosti fází
SATURN 700 XE  přístroj pro měření elektrospotřebičů a ručního el. nářadí
Sonda P  sonda pro měření izolačního odporu podlah a stěn
SMARTEK MI 2120  sdružený revizní přístroj
SMARTEK MI 2123  přístroj pro měření izolačního odporu a spojitosti
TELARIS 0100+  sdružený přístroj pro veškerá měření při revizi el. zařízení
TELARIS EARTH  digitální měřič uzemnění
TELARIS ISO  přístroj pro měření izolačního odporu
TELARIS LOOP  přístroj pro měření impedance smyčky
TELARIS RCD  přístroj pro měření proudových chráničů
TeraOhm 5kV  přístroj pro měření izolačních odporů až 5 TW
UNILAP 100E  přístroj pro revize elektrických instalací
UNILAP ISO 5kV  přístroj pro měření izolačního odporu
VE 100S-II  sdružený přístroj pro veškerá měření při revizi el. zařízení
VE 310  kapesní teploměr se zásuvnou sondou
VE 606  indikátor sledu fází
VE FULL - jako Teleris 0100  sdružený přístroj pro veškerá měření při revizi el. zařízení
ZEROTEST 46 N  měřič impedance smyčky
 
 
Bližší technické informace o jednotlivých přístrojích k nahlédnutí a stažení na adrese www.eximus.cz/katalogy
 
Aktuální ceny sdělíme obratem na našich telefonních číslech.
Pokud máte jakýkoliv dotaz obraťte se na nás telefonicky. Rádi Vám na Vaše otázky odpovíme.
 
 Obrázky všech přístrojů - přehled