EXIMUS CS

Kalkulátor pro převod teplotních jenotek

S tímto kalkulátorem můžete převádět jednotky teploty. Jednoduše zadejte hodnotu v poli s odpovídající jednotkou a klikněte na "Vypočítat""


 °C     °F     °K    


Vzorce používané pro přepočet :

Celsius na Kelvin :

T[°K] = T[°C] - 273.15

Celsius na Fahrenheit :
kalkulátor pro převod tlakových jednotek

S tímto kalkulátorem můžete převádět jednotky tlaku. Jednoduše zadejte hodnotu v poli s odpovídající jednotkou a klikněte na "Vypočítat""


 bar nebo daN/cm²
 Pa nebo N/m²
 PSI nebo leb/in²
 KP/cm² nebo at

 mmH2O
 inchH2O
 Torr nebo mmHg
 atmKoeficienty pro převod jednotek tlaku

  Pa
N/m²
bar
daN/cm²
Kp/cm²
at
atm Torr
mmHg
mmH2O Inch H2O PSI
leb/in²
N/m²=Pa 1 1,000-5 1,020-5 9,869-6 7,501-3 0,10197 4,015-3 1,450-4
bar=daN/cm² 1,000 5 1 1,01971 0,98692 750,060 1,020 4 401,470 14,50370
mbar 100 1,000 -3 1,020 -3 9,869 -4 0,75006 10,1971 0,40147 0,01450
Kp/cm²=at 9,807 4 0,98066 1 0,96784 735,550 1,000 4 393,7100 14,2233
atm 1,013 5 1,01325 1,03322 1 760 1,033 4 406,7900 14,6959
Torr=mmHg 133,3220 1,333 -3 1,360 -3 1,316 -3 1 13,5951 0,53525 0,01934
mmH2O 9,8066 9,807 -5 1,000 -4 9,678 -5 0,07356 1 0,03937 1,422 -3
Inch H2O 249,10 2,491 -3 2,540 -3 2,458 -3 1,8683 25,40 1 3,613 -2
PSI=leb/in² 6,895 3 0,06895 0,07031 0,06805 51,7149 703,0690 27,6810 1


Kalkulátor pro platinové odporové teploměry

S tímto kalkulátorem můžete převádět hodnoty teploty na odpovídající ohmickou hodnotu platinových teploměrů. Jednoduše zadejte hodnotu teploty a klikněte na "Vypočítat""


Teplota :    °C  

Čidlo :
Pro zadanou teplotu má čidlo
výstupní signál:   Ω
maximální chybu:   °C

Vzorce použité pro konverzi (dle DIN IEC 751)

Pro rozsah teplot -200...0 °C :

R [Ω] = Pt [ 1 + 3,90802 ·10-3 · t - 0,580195 ·10-6 · t2 - 4,27350 ·10-12 · ( t - 100 ) · t3 ]

Pro rozsah teplot 0...+850 °C :

R [Ω] = Pt ( 1 + 3,90802 ·10-3 · t - 0,580195 ·10-6 · t2 )

R = Odpor v Ohmech
Pt = Základná hodnota (nula stupňů) např. pro Pt100 = "100"
t = Teplota


Termoelektrická napětí pro termočlánky
podle IEC 584-1 a DIN 43710

Díky této kalkulačce můžete převést hodnoty teploty na odpovídající hodnoty napětí různých termočlánků. Jednoduše zadejte hodnotu teploty a klikněte na "Vypočítat"

Teplota :
 °C 

Při zadané teplotě
má termočlánek napětí :

 µV
Termočlánek :